Министерският съвет прие постановление относно включването на влакното „меламин” в текстилното законодателство
Дата: 2010-05-26


  Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за етикетирането и наименованията на текстилните продукти. С него се въвеждат разпоредбите на Директива 2009/121/ЕО и Директива 2009/122/ЕО от 14 септември 2009 г. относно наименованията и етикетирането на текстилните продукти и методите за изпитване на текстилните влакна. С тези директиви към списъка с хармонизирани наименования на текстилните влакна се добавя ново влакно „меламин". Правят се уточнения в съответните приложими методи за изпитване, въвежда се и нов метод за изпитване във връзка с новото текстилно влакно. Включването на меламина в текстилното законодателство е резултат от прилагането на Европейския план за стратегически изследвания в областта на развитието и въвеждането на нови влакна и новаторски текстилни продукти. Наименованието на новото влакно е избрано след съгласуване с експерти от всички държави членки на ЕС и отговаря на критериите, определени от Европейската комисия. Поради високата си термоустойчивост, неразтворимост и огнеустойчивост меламинът се прилага за изработване на екипировка за специфични дейности в среда с висока температура, както и за текстилни продукти в авиацията. България, като държава членка на ЕС, е задължена да въведе разпоредбите на новите директиви в националното си законодателство и да ги прилага не по късно от 15 септември 2010 г. Постановлението се приема и ще се обнародва значително по-рано от определения от Европейската комисия срок, с цел предварително информиране на потребителите и осигуряване на достатъчно време за подготовка на производителите и търговците за прилагане на новоприетото законодателство.

<< Към новините