Резултати от специализирана кампания за проверка на газови уреди за работа на открито

  Обект на проверката са: самостоятелни котлони за затопляне и варене; уреди за печене и пържене; барбекюта; лъчисти отоплители за бутилка или на стойка; газови конвектори и генератори за горещ въздух; уреди с чадърообразен купол за отопление на тераси; уреди с многофункционални горелки. В цялата страна са проверени общо 313 различни марки и модели газови уреди. Най-масово предлагани са газови уреди от марки: NURGAZ, ORGAZ, HARLEM, ELIKOM, SONASHI, APEX, BENZER, MEWA, EINHELL. Предлагат се газови уреди от български производители с марки КОЛОС и ЯНТРА. При проверките са констатирани несъответствия на следните уреди:

• самостоятелни котлони за затопляне и варене - 74 бр. от гореспоменатите търговски марки;
• барбекюта - 3 бр. с търговски марки: OUTDOOR, CAMPINGAS, LANDMANN;
• лъчисти отоплители за бутилка или на стойка - 4 бр. с търговски марки: APEX, NURGAZ, EUROGAS;
• газови конвектори и генератори за горещ въздух – 2 бр. с търговска марка EINHELL;
• уреди с чадърообразен купол за отопление на тераси - 3 бр. с търговска марка EINHELL и 2 бр. без посочена марка;
• уреди с многофункционални горелки - 15 бр. с търговски марки: ТИТАН, KОЛОС, PRO, NURGAZ, ORGAZ, SD GAS, PROVIDUS.

Значителна част от продуктите са без посочен върху тях производител или идентифициращо го означение, или с табелка, непълна по обем и съдържание, както е определено в НСИОСГУ, в т.ч. категория на уреда, последни две цифри на година на нанасяне на маркировката. Приблизително 33 % от несъответствията се изразяват в липса на предупредителни надписи на български език върху уреда и опаковката му. В инструкциите не винаги е посочено изискване към дължината на захранващата гъвкава тръба. Често няма разграничение между техническата инструкция за монтаж и тази за ползвателя.
Във връзка с констатираните несъответствия на икономическите оператори се препоръчва да предприемат коригиращи действия според компетенциите им по ЗТИП. При неспазване на заявените от тях действия и срокове за изпълнение ДАМТН ще наложи последващи ограничителни и административно наказателни мерки.

<< Към новините