Обучение на вътрешни одитори на системи за управление съгласно новата версия на ISO 19011:2011
Дата: 2012-01-25


  

На 11.11.2011 г. излезе новия стандарт ISO 19011:2011

Как се оценява компетентността на вътрешните одитори съгласно новия стандарт ISO 19011:2011?

Достоверни ли са вътрешните одити, които провеждате?

Какви са спецификите за различните области?

ПРОГРАМА Обучение на вътрешни одитори на системи за управление съгласно новата версия на ISO 19011:2011 25 и 26-ти януари 2012 г., бутиков хотел Вила Марк

25.01.2012 г.

8,30 ч. потегляне от София с осигурен транспорт

10.00-10.30 - Пристигане в бутиков хотел Вила Марк и настаняване на участниците

10.30-11.00 - Стандартизация, оценяване на съответствието, сертификация - общи положения, термини и определения

11.00-11.30 - Стандартите от серията ISO 9000, връзка с други системи за управление (ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 13485 и др.)

11.30-12.00 - Основни изисквания, структура и специфични аспекти на стандарта БДС EN ISO 9001:2008:

процесен подход при изграждане на система за управление на качеството (СУК);

определяне обхвата на СУК, определяне на възможни изключвания;

  • управление на документите и записите;
  • определяне на отговорностите при изграждане на СУК;
  • ресурси и тяхното управление;
  • характерни аспекти при създаването на продукта – планиране, обмен на информация с клиентите, процес на закупуване и оценяване на доставчиците, производство и предоставяне на услуги;
  • измерване, анализ и подобряване.

12.00-13.00 – обяд

13.00-15.00 - Основни изисквания, структура и специфични аспекти на стандарта БДС EN ISO 9001:2008 – продължение

15.00-15.30 – кафе-пауза

15.30-18.00 - Основни изисквания, структура и специфични аспекти на стандарта ISO 19011:2011 – настъпили изменения в новия стандарт 20.00 ч. - вечеря

26.01.2012 г.

08.30- закуска

09.00-11.00 - Принципи при провеждане на одит. Изисквания към одиторите. Начини за провеждане на одити - практически указания за провеждане на одит. Документиране на резултатите от одита – изисквания на ISO 19011:2011 относно документиране на несъответствия и подготвяне на доклад от одита. Анализ на несъответствията. Коригиращи и превантивни действия. Най-често срещани несъответствия при системи за управление на качеството.

11.00-11.30 – кафе пауза

11.30-12.30 - Принципи при провеждане на одит. Изисквания към одиторите. Начини за провеждане на одити - практически указания за провеждане на одит.

12.30-13.30 – обедна почивка

13.30-15.30 - Принципи при провеждане на одит. Изисквания към одиторите. Начини за провеждане на одити - практически указания за провеждане на одит – продължение.

15.30-16.00 – кафе пауза

16.00-17.00 Тест и връчване на сертификатите

18.00 Отпътуване

19.30 Пристигане в София


<< Към новините