На 11.11.2011 г. излезе новия стандарт ISO 19011:2011
Дата: 2012-01-19


  

На 11.11.2011 г. излезе новия стандарт ISO 19011:2011

Как се оценява компетентността на вътрешните одитори съгласно новия стандарт ISO 19011:2011?

Достоверни ли са вътрешните одити, които провеждате?

Какви са спецификите за различните области?

Обучение на вътрешни одитори на системи за управление съгласно новата версия на ISO 19011:2011.

Курсът е ориентиран към вътрешни одитори на Системи за управление на качеството (СУК) по БДС EN ISO 9001:2008 или на Интегрирани системи за управление (ИСУ) по: БДС EN ISO 9001, БДС EN ISO 14001 и BS OHSAS 18001.

Получавате практически указания и умения за:

  • планиране и организиране;
  • извършване и документиране;
  • възможности и методи за дистанционен одит;
  • новите изисквания към компетентността на одиторите;
  • специфични за дадена област оценки на компетентността на екипа от одитори;
  • на вътрешните одити на системите за управление, съгласно новия стандарт ISO 19011:2011.

На 25 и 26.01.2012 г. в уникална обстановка – бутиков хотел Вила Марк

Лектор: инж. Невена Коларова, председател на БИС/ТК 34 „Управление на качеството и оценяване на съответствието“, участвала в подготовката на стандарта ISO 19011:2011 на български, водещ одитор ISO 9001.

Получавате:

  • Сертификат за вътрешен одитор по новата версия на ISO 19011
  • Консултация с лектора в рамките на семинара
  • Работни материали

<< Към новините