ПЕТ НОВИ ПРОФЕСИИ СЕ ВКЛЮЧВАТ В СПИСЪКА НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ
Дата: 2012-04-24


  

С решение на Министерския съвет Списъкът на регулираните професии в България се допълва с нови пет. Те са: физиотерапевт; монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори; офицер за тактическо ниво на управление; офицер за оперативно ниво на управление; офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили. Вносители на предложенията са Асоциацията на физиотерапевтите в България, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Министерството на отбраната.

Със същото решение са приети и изменения на приложения II и V на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации, приети с Регламент (ЕС) №213/2011


<< Към новините