ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЗМЕНИ НАРЕДБАТА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ
Дата: 2012-12-23


  

Министерският съвет одобри промени в Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. Измененията са във връзка с постъпили коментари и бележки от страна на Европейската комисия, Германия, Австрия, Франция, Словакия и Кралство на основание Директива 98/34/ЕО, установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество.

 

В резултат от направените бележки и коментари се налага удължаване на двумесечния гратисен период за привеждане в съответствие с изискванията на Наредбата за производителите на мляко, млечни и имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, до 31 декември 2012 г. В останалата си част измененията имат уточняващ и редакционен характер.


<< Към новините