Обучение на фирми за преводачески услуги съгласно БДС EN ISO 15038:2006 Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата
Дата: 2013-01-02


  

ПРОГРАМА

06 и 07-ми февруари2013г., бутиков хотел Вила Марк

 

06.02.2013 г.

8,30 ч. потегляне от София

 10.00-10.30 ч. - Пристигане в бутиков хотел Вила Марк и настаняване на участниците

 10.30-12.30 ч. - Работна сесия:

Oсновни принципи на европейската стандартизация

Oсновни термини и определения за оценяване на съответствието

Изграждане на системи за управление на услуги

 12.30-13.30 - Обяд

 13.30-15.30- Работна сесия:

ISO 19011 за извършване на одит и прилагането му за услугите по писмени преводи

EN 15038 „Преводачески услуги – изисквания към предоставяне на услугата“

- Термини и определения

- Основни изисквания:

Управление на човешките ресурси

Професионална компетентност на преводачите

Непрекъснато професионално развитие (обучение)

Професионална компетентност на редакторите експерти

Професионална компетентност на редакторите

 15.30-16.00 – кафе-пауза

 16.00-18.00- Работна сесия:

EN 15038 „Преводачески услуги – изисквания към предоставяне на услугата“

- Основни изисквания:

Технически ресурси

Система за управление на качеството

Отношения между клиентите и ДПУ

Управление на проекта

 20.00 ч. - вечеря

 07.02.2013 г.

08.30- закуска

 09.00-11.00- Работна сесия

Работа по групи на участниците по определени задачи и аспекти на изискванията на EN 15038:

  • Документирани процедури за разглеждане и анализиране на запитванията, за определяне изпълнимостта на проекта, за изготвяне на оферти, за сключване на споразумение с клиента, за фактуриране и уреждане на плащанията
  • Документирани процедури за управление на проекти за превод

Въпроси

 11.00-11.30 – кафе пауза

 11.30-13.30- Работна сесия

Работа по групи на участниците по определени задачи и аспекти на изискванията на EN 15038

  •  Администраривнии технически аспекти  на  превода
  • Процедури за управление процеса на превод

Въпроси

 13.30-14.30 – обедна почивка

 15.00ч. - Отпътуване

 17.00ч. - Пристигане в София


<< Към новините