ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ФИРМИ ЗА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ СЪГЛАСНО БДС EN ISO 15038:2006 ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА
Дата: 2013-01-02


  

От 1 юли 2013 г., за да сключите договор за извършване на официални преводи е необходимо да имате валиден сертификат по EN 15038.

 

Курсът е подготвен специално за фирми, извършващи преводачески услуги и ще Ви помогне бързо и лесно да се подготвите за сертификационния одит, или да подобрите документацията, и нейното прилагане, ако вече сте сертифицирани.

 

Получавате практически указания и умения за основните изисквания:

  • Управление на човешките ресурси
  • Професионална компетентност на преводачите
  • Непрекъснато професионално развитие (обучение)
  • Професионална компетентност на редакторите експерти
  • Професионална компетентност на редакторите
  • Технически ресурси
  • Система за управление на качеството
  • Отношения между клиентите и ДПУ
  • Управление на проекта

Пълна програма на семинара ще намерите ТУК


<< Към новините