БГ млякото в стандартите на ЕС
Дата: 2013-02-10


  

Още в началото на 2013 г. агенцията по безопасност на храните започва да работи по проблемите, свързани с качеството на българското мляко, тъй като изтича гратисният период, в който страната ни е трябвало да приложи регламентите на Европейския съюз. Това съобщи изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните.

 

Според официалните данни през 2011 г. само около 50% от произвежданото мляко у нас отговаряше на европейските хигиенни и санитарни изисквания. Само количествата, отговарящи на европейските изисквания, обаче ще могат да се продават на пазара. Останалите животновъди трябва да преструктурират своите ферми и да покрият нормите, за да могат да предават млякото на мандрите.

 

Гратисният период за въвеждане на европейските норми изтече на 31 декември 2011 г. Няколко месеца преди това държавите членки на ЕС приеха удължаването с още 2 г. на срока за преструктуриране на млечните ферми в България и в Румъния. Така до края на 2013 г. всички млечни ферми от ІІ-ра и ІІІ-та група трябва да достигнат стандарта на ЕС за качество на суровото мляко, за да могат да го продават.


<< Към новините