България и Беларус договарят сътрудничество в областта на оценяване на съответствието
Дата: 2013-02-10


  

Правителството одобри проекта на спогодба между Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Държавния комитет по стандартизация на Беларус за обмен на информация и сътрудничество в областта на оценяване на съответствието.

 

Сътрудничеството между двете страни ще се основава на взаимен обмен на информация относно национални нормативни актове, наредби и процедури, действащи в областта на оценяване на съответствието, органи и обхват на тяхната компетентност, хармонизиране на техническото законодателство с европейското, програми и форми за обучение на специалисти, обмяна на опит и знания и др.


<< Към новините