Утвърден е еталон за единица за температура
Дата: 2014-06-26


  

Правителството прие решение за утвърждаване на еталон на единицата за температура в обхват от минус 38,8344 ºС до 660,323 ºС като национален еталон на България и определи средствата за измерване и метрологичните му характеристики. Националният еталон се използва като основа за определяне стойностите на други еталони и средства за измерване на съответната единица.

 

Приемането на решението ще спомогне за изпълнение на изискванията на Споразумението за признаване на националните еталони, резултатите от измерване и сертификатите от калибриране, подписано от България. Чрез него се осигурява признаване на резултатите на Българския институт по метрология от измерване за величината температура от всички метрологични институти, присъединили се към Споразумението. Осигурява се еквивалентност на измерванията в страната с тези в държавите-членки на Конвенцията на метъра и се определя единна основа на всички измервания на температура за разпространяване на единицата чрез калибриране в страната.


<< Към новините