БДС ISO/IEC 27001: 20013, а датата на одита наближава
Дата: 2008-09-20


  
  • Сигурни принципи на системното инженерство
  •  Извършване на промени и конфигурации
  •  Декларация за приложимост съгласно новите контроли

 

Това са само част от задачите Ви, за да преминете успешно към новата версия на БДСISO/IEC 27001: 20013,
а датата на одита наближава

Екипът на СЕ Консулт ще Ви помогне:

  • бързо лесно да приведете документацията в съответствие с новата версия
  • да проведете вътрешния одит
  • да обучите служителите и вътрешните одитори за работа с новата документация

 

 

Заявете бързо и лесно преминаване към
 новата версия на  БДСISO/IEC 27001: 20013!

Адрес:Младост 1, бл. 36, вх. 3, ап. 44, гр. София 1784, е-mail: office@ce-consultbg.com, телефон: +359 887 932 992

 

www.ce-consultbg.com/

 

 

Заявка

Име на организацията:...............................................................................................................

Местоположение на организацията: ………………………………………………………....

Персонал обхванат от системата по сигурността на информацията (бр.): ……………...…

Лице за контакт: .........................................................................................................................

Тел.: …………………………….……..; е-mail: ……………………………………..………..

Обхват на системата по сигурността на информацията:……………………………...……..

 

…………………………………………………………………………………..……………….


<< Към новините