КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА МИКРОКЛИМАТА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА?
Дата: 2014-11-05


  

Оптималните гранични стойности за температура на въздуха се определят с минимални и максимални стойности и са:

1. през студения период на годината в интервала:

а) от 20 до 23 °C – за лека физическа работа;

б) от 17 до 20 °C – за средно тежка физическа работа;

в) от 16 до 18 °C – за тежка физическа работа;

2. през топлия период на годината в интервала:

а) от 22 до 25 °C – за лека физическа работа;

б) от 20 до 23 °C – за средно тежка физическа работа;

в) от 18 до 21 °C – за тежка физическа работа.

Оптималните гранични стойности за скорост на движение на въздуха:

1. през студения период на годината са:

а) до 0,2 m/s – за лека физическа работа;

б) до 0,3 m/s – за средно тежка физическа работа;

в) до 0,3 m/s – за тежка физическа работа;

2. през топлия период на годината са:

а) до 0,2 m/s – за лека физическа работа;

б) до 0,4 m/s – за средно тежка физическа работа;

в) до 0,5 m/s – за тежка физическа работа.

Оптималните гранични стойности за относителна влажност на въздуха са в интервала от 40% до 60%.

 

В офисите температурата не трябва да пада под 18 градуса през зимата и да не надхвърля 28 градуса през лятото. За топлите месеци се допуска изключение - при много топло време в офиса може да бъде и 31 градуса. При производствените помещения температурите не трябва да падат под 15 градуса през зимата и да не надхвърлят 26 градуса през лятото. Изключенията позволяват максимална температура до 33 градуса в най-топлите дни, както и минимални температури от 12 градуса, ако работните места са непостоянни.

 

Наредбата въвежда и норми за скоростта, с която се движи въздухът в работните помещения. За офис течението не може да е по-бързо от 0,2 м в секунда, а за производствено хале - най-много 0,5 м в секунда. Въведени са и ограничения за влажността на въздуха в работните помещения.


<< Към новините