УТВЪРДЕН Е НАЦИОНАЛЕН ЕТАЛОН НА ТОКОВИ И НАПРЕЖИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Дата: 2014-11-05


  

Правителството прие решение за утвърждаване на еталон на токови и напрежителни отношения при 50 Hz като национален еталон и определи средствата за измерване и метрологичните му характеристики. Той се използва като основа за определяне стойностите на други еталони на токови и напрежителни отношения и ще спомогне за постигане на проследимост на съответните измервания в областта на енергетиката.

Приемането на решението ще спомогне за изпълнение на изискванията на Споразумението за взаимно признаване на националните еталони, резултатите от измерване и сертификатите от калибриране, подписано от България. По този начин се осигурява признаване на резултатите на Българския институт по метрология от измерване за величините токови и напрежителни отношения в обхват от 0,1А до 5000А първични токове от 2kV до 100kV първични напрежения от всички национални метрологични институти, които са подписали споразумението.


<< Към новините