Какви са главните промени в новата версия на ISO 9001:2015?
Дата: 2015-06-29


  

Важно е да сме подготвени за новата версия на стандарта. Ето част от тях на базата на ISO/DIS 9001:2015:

·         Изцяло нова структура на стандарта, основана на Annex SL of ISO Directives Par One.

·         Въведено е изрично изискване за мислене основано на риска, за да се подпомогне и подобри разбирането и прилагането на процесния подход.

·         DIS версията на стандарта съдържа по-малко регламентирани изисквания.

·         Стандарта е подобрен по отношение на прилагането му за услуги.

·         Въведено е изискване за определяне на границите на СУК.

·         Въведени са повече изисквания за лидерство.

·         Наблегнато е на постигане на желания резултат за подобряване на клиентската удовлетвореност.


<< Към новините