Как да приложите подхода, основан на риска във вашата организация?
Дата: 2015-06-29


  

Какво трябва да направите?

 

  •   Определете рисковете и възможностите за вашата организация:

·         ISO/DIS 9001:2015 не изисква формална оценка на риска или използването на отделен документ.

·         Информацията трябва да бъде съхранявана и налична, и е възможно да бъде в електронен, аудио, видео и какъвто и да е друг вид.

·         ISO 31 000 може да бъде полезен помощник на организации, които искат по формален процес на оценка на риска, но не е задължителен.

  •   Анализирайте и определете приоритетите по отношение на рисковете и възможностите за организацията:

·         Кои рискове и възможности са приемливи?

·         Кои са неприемливи?

·         С кои възможности трябва да се заемете незабавно?

  •   Планирайте действия за овладяване на рисковете и възможностите:

·         Определете как да избегнете, елиминирате или смекчите риска.

·         Определете как да осъществите възможностите и кои е добре да реализирате веднага.

  •   Изпълнете плана за действия.
  •   Проверете ефективността на предприетите действия.
  •   Поучете се от опита и продължете с подобренията.

<< Към новините